سوال: می‌گویند ترجمه‌ «بسم‌ الله الرحمن الرحیم» در قرآن‌ها درست نیست؟! ترجمه صحیح آن چیست؟ منظور حضرت علی علیه‌السلام از این که فرمود: من نقطه‌ی زیر باء بسم الله هستم چیست؟

جواب: این نکتۀ مهم راجع به ترجمه را شهید آیت‌الله مطهری نیز فرموده‌اند. در همۀ قرآن‌ها آیۀ  مبارکۀ «بسم الله الرحمن الرحیم» - به نام خداوند بخشایندۀ مهربان، ترجمه شده است و این معنا صحیح نمی‌باشد.


ادامۀ مقاله در ادامۀ مطلب ...