حتماً تا کنون بارها اصطلاحات عجیب و غریبی مانند نسبیت خاص، نسبیت عام، سیاه‌چاله، امواج گرانشی، فیزیک کوانتوم و … را شنیده‌اید و حتماً هم می‌دانید که پشت بسیاری از این مفاهیم و نظریات پیچیده، نابغه‌ای  به نام آلبرت انیشتن حضور دارد.

 

بقیۀ مطالب در ادامۀ مطلب ...