وبلاگ سوییت پرینسس (http://www.zahranorouzi40.blogfa.com)

وبلاگ شهرزاد نوشت (http://www.shahrzadnevesht.vcp.ir)