آمپر سنج

 آمپرسنج یا آمیتر (Ammeter)، دستگاهی است که برای اندازه گیری جریان عبوری از یک مدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین آمپرسنج توسط دی‌آرسون‌وال ساخته شد که آمپرسنجی با سیم‌پیچ چرخان(گالوانومتر) است. از آمپرسنج برای سنجش جریان استفاده می‌شود.

انواع آمپرسنج

آمپرسنج های امروزی از نظر مکانیزم عملکرد به انواع زیر تقسیم می شوند:

۱-سیم پیچ متحرک (Moving coil)

۲-آهنربای متحرک (Moving magnet)

۳-الکترودینامیکی (Electrodynamics)

۴-آهن متحرک (Moving iron)

۵-سیم داغ (Hot wire)

۶-دیجیتالی (Digital)

۷-انتگرالی (Integrating)